Privacy Policy Lease Your Luxury

Privacy en veiligheid

Wij kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om jouw persoonlijke gegevens vragen en wat wij met deze gegevens doen. Dat vertellen wij dan ook graag in onze privacyverklaring. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, laat het ons dan gerust weten.

Onze bedrijfsgegevens:
naam bedrijf Lease Your Luxury
adres Beeksteeg 5
postcode en plaats 2011 CX Haarlem
KvK-nummer 74152882
website www.leaseyourluxury.com
e-mailadres [email protected]
telefoonnummer 0629129003

CreditClick

Om een krediet aan te vragen bij CreditClick (onze financieringsmaatschappij) word je doorverwezen naar hun website. De persoonsgegevens zoals leefsituatie en financiële gegevens die je aan CreditClick verstrekt zijn voor ons niet zichtbaar. Mocht je vragen hebben over de verwerking van persoonsgegevens bij CreditClick dan vragen wij om de privacyverklaring van CreditClick te lezen. Deze privacyverklaring is hier te vinden: https://www.creditclick.com/en/privacy-statement/.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om jou inzicht te geven welke gegevens wij van jou verwerken is hieronder een overzicht van de gegevens die wij verwerken opgenomen:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

Op basis van welke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens alleen nadat wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd of nadat jij deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Pas nadat jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens zullen wij deze opslaan, verwerken en delen met derden. Met welke organisaties wij jouw gegevens delen kun je verderop in deze privacyverklaring lezen. Zonder jouw toestemming zullen jouw gegevens zoveel mogelijk anoniem verwerkt worden. Helaas kunnen wij niet garanderen dat er bij een bezoek aan onze website geen gegevens worden opgeslagen.

De toestemming voor het verwerken van gegevens zullen wij vragen tijdens het bestel- en aanmeldproces op onze website. Tijdens het bestel- en aanmeldproces kun je aangeven of je akkoord gaat met de verwerking van jouw gegevens.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de gegevens die jij aan ons hebt verstrekt, alsmede de door ons zelf verzamelde gegevens. De door ons zelf verzamelde gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over een bezoek aan onze website. Deze gegevens en feedback die wij krijgen van onze klanten helpen ons om onze producten en service continu te monitoren en te verbeteren.

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Klantcontact: mochten wij vragen hebben over jouw bestelling of mocht je een vraag voor ons hebben, dan is het belangrijk dat wij hierover contact met jou kunnen opnemen. Hiervoor zullen wij dan bijvoorbeeld jouw e-mailadres of telefoonnummer gebruiken.
 • Het verzenden van producten die via onze website zijn besteld: op het moment dat je een product via onze website hebt besteld gebruiken wij jouw adresgegevens om het product naar jou op te sturen, tenzij je tijdens het bestelproces hebt aangegeven dat het product naar een ander adres gestuurd moet worden.
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of andere marketing communicatie: indien je tijdens het bestelproces toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of andere marketing communicatie zullen wij jouw e-mailadres hiervoor Indien je onze nieuwsbrief of andere marketing communicatie niet meer wilt ontvangen dan is het mogelijk om je hier op elke desgewenst moment voor af te melden.
 • reviews/feedback: om onze producten en bijbehorende dienstverlening te kunnen verbeteren kunnen wij jou nadat jij een product hebt besteld via onze website een e-mail sturen met daarin een korte enquête of een verzoek om een review te plaatsen op onze website.
 • fraude: niemand zit te wachten op fraude. Wij kunnen jouw gegevens dan ook gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en/of tegen te gaan. Indien nodig geven wij jouw gegevens aan de overheid.
 • het afhandelen van jouw betaling: om jouw betaling op een juiste manier af te handelen en onze administratie kloppend te maken hebben wij jouw gegevens nodig.
 • wettelijke verplichting: wij verwerken ook jouw gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Dit geldt bijvoorbeeld met betrekking tot door de Belastingdienst gestelde bewaartermijnen voor facturen.

Wij verkopen geen gegevens

Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verkopen. Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien zij zijn betrokken bij het leveren van producten of het uitvoeren van onze dienstverlening. Als wij jouw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan doen wij dit uitsluitend met jouw toestemming.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens hebben verworven. Indien je een bestelling bij ons hebt geplaatst zullen wij jouw persoonsgegevens maximaal 7 jaar bewaren. Deze lange bewaartermijn is nodig om aan onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Heb je geen bestelling geplaatst dan kun je op elk desgewenst moment vragen om de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen te verwijderen. Wij zullen deze gegevens dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken uit ons systeem halen.

Waar slaan we jouw persoonsgegevens op?

Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan natuurlijk voorkomen dat de door ons verzamelde gegevens terecht komen buiten de EER. Dit zullen wij dan altijd vermelden in onze privacyverklaring. Wij dragen de zorg dat jouw persoonsgegevens altijd op een veilige en rechtmatige manier worden opgeslagen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het leveren van producten, het uitvoeren van onze dienstverlening of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij – indien mogelijk – een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als dat je van ons gewend bent. Wij blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Wij verstrekken jouw gegevens aan de volgende derden (geen uitputtende lijst):

Bedrijfsnaam: Doel: Welke gegevens:
Mijn Domein               (Your Hosting B.V.) Ceintuurbaan 28          8042 AA Zwolle           Kvk: 34128261 Mijn Domein gebruiken wij voor het versturen van e-mailberichten, het onderhouden van klantcontact en voor onze webhosting. De gegevens die je achterlaat op onze website zoals jouw NAW gegevens en jouw emailadres.
Accountantskantoor H.D. Claus B.V.            Soendaplein 9-11
2023 TT Haarlem
KvK: 33190093
Claus Accountants gebruiken wij om onze klantenadministratie bij te houden, ter ondersteuning van de diensten die wij aanbieden en voor het bijhouden van onze eigen financiële administratie. Alle gegevens die je aan ons hebt verstrekt in het kader van de koopovereenkomst.
MailChimp
The Rocket Science Group
675 Ponce de Leon
Ave NE Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
MailChimp gebruiken wij om nieuwsbrieven en andere marketing communicatie per e-mail naar jou te sturen. Voornaam, achternaam en e-mailadres.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand die bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw internetbrowser verwijderen.

De meeste cookies verdwijnen zodra u de internetbrowser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op de internetbrowser staan. Deze kun je zelf op elke moment via jouw internetbrowser verwijderen. Let wel op: zonder cookies werkt onze website minder goed.

Soorten cookies die wij gebruiken:
Afzender: Type: Levensduur Doel
Google Analytics Analytisch 24 uur tot 90 dagen Google Analytics registreert het websitebezoek van onze website, meer informatie over Google Analytics vind je hier.
Facebook Pixel Statistieken Eén sessie Facebook Pixel verzamelt informatie over de bezoekers op de website voor analytische doeleindes.
Mailchimp cookie Statistieken 27 dagen Mailchimp is ons programma dat wij gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrief. De cookie registreert hoe bezoekers op de website komen.

In bijlage 1 van deze privacyverklaring vindt u een uitgebreide analyse van de cookies die onze website gebruikt.

Secure Socket Layer (SSL)

Jouw gegevens die worden opgeslagen bij een bezoek aan onze website worden beveiligd door middel van een Secure Socket Layer (SSL). Iemand die niks met deze gegevens van jou te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.

Wat zijn jouw rechten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent aan jou een aantal rechten toe. Wij vertellen jou graag welke rechten dat zijn:

 • Recht op inzage: het recht op inzage houdt in dat je aan ons kunt vragen om een kopie van de gegevens die wij van jou hebben verwerkt te verstrekken.
 • Recht op vergetelheid: het recht op vergetelheid houdt in dat je ons kunt vragen om de gegevens die wij van jou hebben verwerkt te verwijderen. Helaas is het – wegens wettelijke verplichtingen – niet altijd mogelijk een dergelijk verzoek te honoreren.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: het recht op rectificatie en aanvulling houdt in dat u op elke moment de aan ons verstrekte gegevens kunt wijzigen en aanvullen.
 • Recht op dataportabiliteit: het recht op dataportabiliteit houdt in dat je ons kunt vragen om de gegevens die wij van jou hebben verwerkt en opgeslagen aan een andere organisatie over te dragen.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht op beperking van de verwerking houdt in dat je ons kunt vragen om minder gegevens van jou te verwerken.
 • Recht van bezwaar: het recht van bezwaar houdt in dat je bezwaar kunt maken tegen de verwerking van gegevens door ons.

Wil je van een van de bovenstaande rechten gebruik maken? Dan verzoeken wij om een dergelijk verzoek te sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of ID-kaart) paspoortnummer of ID-kaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.

Wij willen jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemende passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Tot slot

Wij hopen dat je door het lezen van onze privacyverklaring een goed beeld hebt gebruiken van hoe wij jouw gegevens verwerken. Mocht je naar aanleiding van het lezen van onze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je dit laten weten door contact met ons op te nemen.

Opgesteld op: 16 maart 2020

Laatstelijk gewijzigd: 16 maart 2020